Cezayir Vizesi

Cezayir Vizesi Gerekli Evrak Listesi - Çalışan

 • Pasaport
 • Kimlik Fotokopisi
 • Arka fonu beyaz Vesikalık Fotoğraf
 • Cezayir Başkonsolosluğuna Hitaben Dilekçe
 • Davetiye ( Belediye onaylı olmalıdır, Davet eden şirketin vergi levhası ve sicil gazetesi gerekmektedir)
 • İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgesi Son 3 aylık
 • Vergi Levhası Güncel
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • SSK işe giriş bildirgesi
 • İş Sözleşmesi Akdi

Cezayir Vizesi Gerekli Evrak Listesi - İşveren

 • Pasaport
 • Kimlik Fotokopisi
 • Arka fonu beyaz Vesikalık Fotoğraf
 • Cezayir Başkonsolosluğuna Hitaben Dilekçe
 • Davetiye ( Belediye onaylı olmalıdır, Davet eden şirketin vergi levhası ve sicil gazetesi gerekmektedir)
 • İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgesi Son 3 aylık
 • Vergi Levhası Güncel
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İş Sözleşmesi Akdi

UYARI: Sabit bir maddi geliri olmayan ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine göz atmalıdırlar. Ayrıca, 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanmasına gerek duyulmaktadır. Eksik evrak olması durumunda başvuru iade edilebilir. Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmiş olmanız, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir. Yukarıdaki uyarıları göz önüne alarak işlem yaptığınız için Taksim Vize çalışanları olarak teşekkür ederiz.