İtalya Vizesi

Shengen Vizesi, Shengen bölgesi dahilinde 90 güne kadar seyahat etme hakkını tanımaktadır. Vize uygulamalarıyla ilgili yetkilerin belirlendiği yönetmeliğe göre, vizenizi seyahat edeceğiniz veya seyahatinizin önemli bir bölümünü geçireceğiniz ülke temsilciliğinden temin etmeniz gerekmektedir. Farklı Shengen ülkelerine seyahat etmeyi planlıyorsanız, vize almak için en uzun konaklama yapacağınız ülkenin temsilciliğine başvurmalısınız.

İTALYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 PASAPORT 
Talep edilen vize bitiş tarihinden sonra en az 90 gün geçerliği ve en az iki boş sayfası olan pasaport. Pasaportun ve varsa eski pasaportların  (kişisel bilgilerin ve diğer bütün vize ve damgaların bulunduğu sayfaların) fotokopisi.

KİMLİK FOTOKOPİSİ
Üzerinde TC kimlik no bulunan TC nüfus cüzdanının fotokopisi. Yabancı uyruklular için TC makamları tarafından verilmiş oturma izninin fotokopisi.

BAŞVURU FORMU
Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş,  37. maddesi ve son sayfadaki imza kutucuğu imzalanmış, tarih atılmış Schengen vizesi başvuru formu. Shengen vize başvuru formu (90 güne kadar olan konaklamalarda) / Ulusal vize başvuru formu (90 günü aşan konaklamalarda)

BİOMETRİK FOTOĞRAF  
Açık renk fonlu 35 x 40 mm ebatlarında 2 adet biyometrik fotoğraf. 

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI
Öngürülen yolculuk ve Schengen ülkelerinde kalınacak süreyi kapsayan,  sağlık sorunları, acil tedavi, hastanede yatış,  hastalık ya da vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek, en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası. Seyahat sağlık sigortası belgelenmiş seyahat tarihlerinin önceki ve sonraki günlerini kapsamalıdır (yani gidiş tarihinden bir gün önce ve dönüş tarihinden bir gün sonra) Teminat bedeli Euro olarak belirtilmiş olmalıdır.

MESLEK VE GİDİŞ AMACINA GÖRE EVRAKLAR

FAALİYET BELGESİ
Şirkete ait, şirket faaliyet durumuna uygun (faaliyet belgesi, esnaf/ziraat odası kayıt belgesi, mesleki oda kaydı evrakı, ticaret odası kaydı) belge aslı.

TİCARET SİCİL GAZETESİ
Faaliyetin güncel yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ibraz edilmelidir.

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

MADDİ GELİR EVRAKLARI
Şahsın maddi imkanlarını gösterir evrak : Banka şubesi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış, son üç aylık, başvuru tarihinden önceki son onbeş gün içinde düzenlenmiş hesap cüzdanı/dökümü aslı ve okunaklı fotokopisi, (işverenler şahsi ve/veya şirket hesabını gösterebilirler)  gelir beyanları, emeklilik gelirleri, kira kontratları, tapular.

TEMİNAT
İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

İtalya Turistik SSK Çalışanı Gerekli Evrak Listesi
 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış Türkçe dilekçe. Dilekçenin içeriğinde hangi görevde çalıştığınız, hangi tarihler arasında seyahat edeceğiniz ve seyahat amacınız belirtmiş olmalıdır. Antetli kağıdınız yoksa kaşe imzalı olarak sunabilirsiniz.
 • Varsa sizi davet eden akraba/arkadaş:
  • Davet eden kişiden Belediye onaylı davetiye (orjinal)
  • Davet edene ait pasaport fotokopisi. Eğer İtalyan vatandaşı değil ise İtalya’da yasal kalma iznini gösteren kanıt ile birlikte pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
  • Davet eden kişinin yanında konaklanacak ise, kişinin adresini teyit eden herhangi bir fatura sunulmalıdır.
  • Tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise, davet edene ait maddi durumunu gösteren evraklar (banka dökümü, çalışma yazısı ve maaş bordroları gibi.. ) sunulmalıdır.
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Şirketin Faaliyet Belgesi fotokopisi son 3 ay içinde alınmış ve orjinal olmalıdır)
 • Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (GÜNCEL). Eğer matrahsız ise, vergi e matrah beyannamesi evrakları sunulmalıdır.
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • SSK İşe Giriş Bildirgesi (kaşe ve imzalı)
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşe ve imzalı)
 • 4a Hizmet Dökümü (Barkodlu olmalıdır ve e devletten alınabilir)
 • Son 3 aylık Şahsi hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri orijinal olmalıdır
 • Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri. Eğer kira geliriniz varsa, kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı
 • Kimlik fotokopisi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz biometrik fotoğraf
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 •  Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
İtalya Turistik Öğrenci Gerekli Evrak Listesi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz fotoğraf
 • Öğrenci belgesi okuldan alınmış yeni tarihli (seyahat okul tarihlerini kapsıyor ise okuldan izin yazısı alınmalıdır)İngilizce ve Türkçesi alınmalıdır
 • 18 yaşından küçük başvurularda anne ve/veya baba birlikte vize başvurusunda bulunmayacak ve/veya birlikte seyahat etmeyecekse mutlaka diğer ebeveyn veya her ikisinden noter onaylı muvvafakatname alınmalıdır
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
  •  Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
  •  Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
  • Varsa sizi davet eden akraba/arkadaş:
   • Davet eden kişiden Belediye onaylı davetiye (orjinal)
   • Davet edene ait pasaport fotokopisi. Eğer İtalyan vatandaşı değil ise İtalya’da yasal kalma iznini gösteren kanıt ile birlikte pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
   • Davet eden kişinin yanında konaklanacak ise, kişinin adresini teyit eden herhangi bir fatura sunulmalıdır.
   • Tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise, davet edene ait maddi durumunu gösteren evraklar (banka dökümü, çalışma yazısı ve maaş bordroları gibi.. ) sunulmalıdır.

Size sponsor olacak ebeveyne ait:

 • Size sponsor olacak ebeveyne ait sponsor yazısı ıslak imzalı olmalıdır.. (Sponsor olan kişinin ehliyet veya pasaport fotokopisi yoksa İmza beyannamesi (noterden) alınmalıdır)
 • Size sponsor olarak ebeveyne ait kimlik fotokopisi
 • SGK işe giriş bildirgesi (çalışan) (kaşe ve imzalı)
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (çalışan) (kaşe ve imzalı)
 • 4a hizmet dökümü (çalışan) 4b tescil kaydı (işveren) Barkodlu olmalıdır E devletten alınabilir
 • Şirketin Faaliyet Belgesi fotokopisi (son 3 ay içinde alınmış ve orijinal olmalıdır) (çalışan & işveren)
 • Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (GÜNCEL) (çalışan & işveren)
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi (çalışan & işveren)
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (çalışan & işveren)
 • Eğer sponsor olacak ebeveyn emekli ise; emekli kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri orijinal olmalıdır
 • Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri. Eğer kira geliriniz varsa, kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır.
İtalya Turistik İşveren Gerekli Evrak Listesi
 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış Türkçe dilekçe. Dilekçenin içeriğinde hangi görevde çalıştığınız, hangi tarihler arasında seyahat edeceğiniz ve seyahat amacınız belirtmiş olmalıdır. Antetli kağıdınız yoksa kaşe imzalı olarak sunabilirsiniz.
 • Varsa sizi davet eden akraba/arkadaş:
  • Davet eden kişiden Belediye onaylı davetiye (orjinal)
  • Davet edene ait pasaport fotokopisi. Eğer İtalyan vatandaşı değil ise İtalya’da yasal kalma iznini gösteren kanıt ile birlikte pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
  • Davet eden kişinin yanında konaklanacak ise, kişinin adresini teyit eden herhangi bir fatura sunulmalıdır.
  • Tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise, davet edene ait maddi durumunu gösteren evraklar (banka dökümü, çalışma yazısı ve maaş bordroları gibi.. ) sunulmalıdır.
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Şirketin Faaliyet Belgesi fotokopisi (son 3 ay içinde alınmış ve orjinal olmalıdır)
 • Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (GÜNCEL). Eğer matrahsız ise, vergi e matrah beyannamesi evrakları sunulmalıdır.
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Son 3 aylık hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri orijinal olmalıdır
 • 4b Tescil Kaydı (Barkodlu olmalıdır ve e devletten alınabilir)
 • Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri. Eğer kira geliriniz varsa, kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı
 • Kimlik fotokopisi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz biometrik fotoğraf
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır)
İtalya Turistik Ev Hanımı Gerekli Evrak Listesi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz biometrik fotoğraf
 • Kimlik fotokopisi
 • 4a hizmet dökümü  (e devletten alınabilir SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü şeklinde aratılmalıdır)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 •  Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
 • Varsa sizi davet eden akraba/arkadaş:
  • Davet eden kişiden Belediye onaylı davetiye (orjinal)
  • Davet edene ait pasaport fotokopisi. Eğer İtalyan vatandaşı değil ise İtalya’da yasal kalma iznini gösteren kanıt ile birlikte pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
  • Davet eden kişinin yanında konaklanacak ise, kişinin adresini teyit eden herhangi bir fatura sunulmalıdır.
  • Tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise, davet edene ait maddi durumunu gösteren evraklar (banka dökümü, çalışma yazısı ve maaş bordroları gibi.. ) sunulmalıdır.

Geçimize yardımcı olan kişiye ait belgeler:

 • Geçiminize yardımcı olan kişiden sponsor yazısı,   ıslak imzalı olmalıdır. (Sponsor olan kişinin ehliyet veya pasaport fotokopisi yoksa İmza beyannamesi (noterden) alınmalıdır)
 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış görev yazısı. Antetli kağıdınız yoksa kaşe imzalı olarak sunabilirsiniz. Dilekçeyi imzalayan kişinin imzası şirketin imza sirkülerinde yer almalıdır.
 • SGK işe giriş bildirgesi (Kaşe ve imzalı)
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşe ve imzalı)
 • 4a/4b hizmet dökümü  (e devletten alınabilir SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü şeklinde aratılmalıdır)
 • Şirketin Faaliyet Belgesi fotokopisi (son 3 ay içinde alınmış ve orjinal olmalıdır)
 • Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (GÜNCEL)
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Son 3 aylık hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri orijinal olmalıdır
 • Geçiminize yardımcı olan kişi eşiniz ise Evlilik Cüzdanı fotokopisi,
 • Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri. Eğer kira geliriniz varsa, kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Emekli ise emeklilik belgesi
İtalya Turistik Emekli Gerekli Evrak Listesi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz biometrik fotoğraf
 • Varsa sizi davet eden akraba/arkadaş:
  • Davet eden kişiden Belediye onaylı davetiye (orjinal)
  • Davet edene ait pasaport fotokopisi. Eğer İtalyan vatandaşı değil ise İtalya’da yasal kalma iznini gösteren kanıt ile birlikte pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
  • Davet eden kişinin yanında konaklanacak ise, kişinin adresini teyit eden herhangi bir fatura sunulmalıdır.
  • Tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise, davet edene ait maddi durumunu gösteren evraklar (banka dökümü, çalışma yazısı ve maaş bordroları gibi.. ) sunulmalıdır.
 • Emeklilik kimlik kartı fotokopisi veya emeklilik belgesi
 • Son 3 aylık hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri orijinal olmalıdır
 • Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri. Eğer kira geliriniz varsa, kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 •  Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
İtalya Turistik Devlet Memuru Gerekli Evrak Listesi
 • Varsa sizi davet eden akraba/arkadaş:
  • Davet eden kişiden Belediye onaylı davetiye (orjinal)
  • Davet edene ait pasaport fotokopisi. Eğer İtalyan vatandaşı değil ise İtalya’da yasal kalma iznini gösteren kanıt ile birlikte pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
  • Davet eden kişinin yanında konaklanacak ise, kişinin adresini teyit eden herhangi bir fatura sunulmalıdır.
  • Tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise, davet edene ait maddi durumunu gösteren evraklar (banka dökümü, çalışma yazısı ve maaş bordroları gibi.. ) sunulmalıdır.
 •  Çalışma Belgesi
 •  Bağlı olduğu resmi kurumdan İzin Belgesi
 • Resmi Kurum Görev Kimlik Kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu
 • Son 3 aylık Şahsi hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri
 • Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri. Eğer kira geliriniz varsa, kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kimlik fotokopisi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz fotoğraf
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 • Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
İtalya Turistik Çiftçi Gerekli Evrak Listesi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz biometrik fotoğraf
 • Varsa sizi davet eden akraba/arkadaş:
  • Davet eden kişiden Belediye onaylı davetiye (orjinal)
  • Davet edene ait pasaport fotokopisi. Eğer İtalyan vatandaşı değil ise İtalya’da yasal kalma iznini gösteren kanıt ile birlikte pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
  • Davet eden kişinin yanında konaklanacak ise, kişinin adresini teyit eden herhangi bir fatura sunulmalıdır.
  • Tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise, davet edene ait maddi durumunu gösteren evraklar (banka dökümü, çalışma yazısı ve maaş bordroları gibi.. ) sunulmalıdır.
 • Çiftçilik belgesi, o bölgedeki ziraat odası tarafından onaylanmış olacak
 • Son 3 aylık hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri orijinal olmalıdır
 • Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri. Eğer kira geliriniz varsa, kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 •  Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
İtalya Ticari SSK Çalışanı Gerekli Evrak Listesi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz biometrik fotoğraf
 • Ticari Davetiye Formu: İtalya’daki şirketten (ek olarak ilettiğim formu çıkartıp) ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı  faksı
 • Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.
 • İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).
 • Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri
 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış Türkçe dilekçe. Dilekçenin içeriğinde hangi görevde çalıştığınız, hangi tarihler arasında seyahat edeceğiniz ve seyahat amacınız belirtmiş olmalıdır. Antetli kağıdınız yoksa kaşe imzalı olarak sunabilirsiniz.
 • Şirketin Faaliyet Belgesi fotokopisi (son 3 ay içinde alınmış  ve  orjinal olmalıdır)
 • Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (GÜNCEL). Eğer matrahsız ise, vergi e matrah beyannamesi evrakları sunulmalıdır.
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • SSK İşe Giriş Bildirgesi (Kaşe ve İmzalı)
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşe ve İmzalı)
 • 4a Hizmet Dökümü (Barkodlu olmalıdır ve e devletten alınabilir)
 • Şirkete ait son 3 aylık hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri Orjinali
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 •  Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş  İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
İtalya Ticari İşveren Gerekli Evrak Listesi
 • Pasaport, varsa eski pasaportlar
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz biometrik fotoğraf
 • Ticari Davetiye Formu: İtalya’daki şirketten (ek olarak ilettiğim formu çıkartıp) ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı  faksı
 • Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.
 • İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).
 • Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri
 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış Türkçe dilekçe. Dilekçenin içeriğinde hangi görevde çalıştığınız, hangi tarihler arasında seyahat edeceğiniz ve seyahat amacınız belirtmiş olmalıdır. Antetli kağıdınız yoksa kaşe imzalı olarak sunabilirsiniz.
 • Şirketin Faaliyet Belgesi fotokopisi (son 3 ay içinde alınmış  ve  orjinal olmalıdır)
 • Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (GÜNCEL). Eğer matrahsız ise, vergi e matrah beyannamesi evrakları sunulmalıdır.
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Şirkete ait son 3 aylık hesap hareketli ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sirküleri Orijinal Olmalıdır
 • 4B Tescil kaydı (Barkodlu olmalıdır ve e devletten alınabilir)
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 • Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı ( Tarafımızdan Yapılmaktadır. )
 •  Eksiksiz doldurulmuş  İtalya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)

UYARI: Sabit bir maddi geliri olmayan ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine göz atmalıdırlar. Ayrıca, 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanmasına gerek duyulmaktadır. Eksik evrak olması durumunda başvuru iade edilebilir. Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmiş olmanız, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir. Yukarıdaki uyarıları göz önüne alarak işlem yaptığınız için Taksim Vize çalışanları olarak teşekkür ederiz.

Ticari Davetiye Formu