Estonya Vizesi

ESTONYA AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.
Varsa eski pasaportları son 3 yıldaki Schengen, İngiltere, Amerika vizelerinin fotokopisi beyan edilmelidir.
Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile  son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.
2 biyometrik fotoğraf
Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan 30.000 € teminatlı seyahat sigortası(gidis donus tarihlerini kapsayan)
Estonya da gideceği kişi tarafından yazılmış davetiye orjınal olması gerekmemektedir ve davetiye gonderen kisinin kimlik veya pasaport un kimlik bilgilerinin bulundugu sayfanın fotokopisi
Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler::
1. son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı), ya da orginal ve güncel banka hesap cüzdanı
2. düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)
Aile bağlarının olduğuna dair belge (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).
(Kişi eğer aile değil de arkadaş ziyaretinde gidiyorsa nufüs kayıt örneğine gerek yoktur)
Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
a. Başvuru sahibi çalışan ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı
SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”
Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı
Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
Vergi levhası
b. Başvuru sahibi çiftçi ise;
bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
c. Başvuru sahibi şirket sahibi ise:
Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı
Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
Vergi levhası
d. Başvuru sahibi emekli ise:
Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)
e. Başvuru sahibi öğrenci ise:
Öğrenci Belgesi (orjinal) ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname
ve karşılayacak kişinin son 3 aylık banka hesapları sunulmalıdır.
f. Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa,ki anne-baba ayrılmış olup, vekalet sahibi ebeveyn ile birlikte gidiliyorsa bile
Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname eklenmelidir.

ESTONYA TİCARİ VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.
Bir başvuru sahibinin pasaportuna kayıtlı olan diğer kişiler (reşit olmayanlar) ayrı başvuru formları doldurmalıdır.
Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.
2 biyometrik fotoğraf
Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası.
1. Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
2. Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
o son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı), ya da orginal banka hesap cüzdanı
o düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)
3. Fuara katılacaksa giriş kartı veya katılıma ilişkin belgeler.
4. Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
a. Başvuru sahibi çalışan ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı
SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”
Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı
Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
Vergi levhası
b. Başvuru sahibi çiftçi ise;
bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
c. Başvuru sahibi şirket sahibi ise:
Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı
Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
Vergi levhası
d. Sponsor ve/veya konaklamaya ilişkin belge
Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Davetiye,davet edilen kişinin kimlik bilgilerini, seyahat tarihlerini ve Estonya daki şirketin adres ve irtibat bilgileri ile birlikte davet eden kişinin kimlik bilgilerini ve imzasını içermelidir.)

ESTONYA TURİSTİK VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eksiksiz Doldurulmuş başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
Bir başvuru sahibinin pasaportuna kayıtlı olan diğer kişiler (reşit olmayanlar) ayrı başvuru formları doldurmalıdır. Vize aynı seyahat belgesine yapıştırılacaktır ve tüm vize sahipleri için en az 2şer boş sayfa içermelidir.
Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.
2 biyometrik fotoğraf
Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası.
Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler
Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:
1. son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orginal ve güncel banka hesap cüzdanı
2. düzenli geliri gösterir belgeler: son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)
Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
a. Başvuru sahibi çalışan ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı
SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”
Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı
Şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
Vergi levhası
b. Başvuru sahibi çiftçi ise;
bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
c. Başvuru sahibi şirket sahibi ise:
Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı
Şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
Vergi levhası
d. Başvuru sahibi emekli ise:
Emekli maaşını gösterir belge (güncel banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)
e. Başvuru sahibi öğrenci ise:
Öğrenci Belgesi (orjinal)  ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname
ve karşılayacak kişinin son 3 aylık ıslak imzalı ve bankadan kaşeli orjinal banka hesapları sunulmalıdır
f. Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:
Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname eklenmelidir.

UYARI: Sabit bir maddi geliri olmayan ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine göz atmalıdırlar. Ayrıca, 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanmasına gerek duyulmaktadır. Eksik evrak olması durumunda başvuru iade edilebilir. Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmiş olmanız, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir. Yukarıdaki uyarıları göz önüne alarak işlem yaptığınız için Taksim Vize çalışanları olarak teşekkür ederiz.

Vize Kontrol Listesi